herroepingsformulier

formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: oostersparfum

Hendrik de bruynstraat 15/1          1065 ec          amsterdam

info@oostersparfum.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

 

herroep/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst van producten]

 • [Naam consument(en)]

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •